สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 136,119.31132,107.002.9 %1.06,036.28540.7391.0 %5.0
รวม 136,119 132,107 2.95 % 6,036 541 91.04 %