สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน103,151.5734,535.3066.5 %5.04,891.92150.3196.9 %5.0
รวม 103,152 34,535 66.52 % 4,892 150 96.93 %