สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ98,429.8926,949.0072.6 %5.05,364.05223.8195.8 %5.0
รวม 98,430 26,949 72.62 % 5,364 224 95.83 %