สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน94,764.8924,814.2073.8 %5.04,988.85133.8097.3 %5.0
รวม 94,765 24,814 73.81 % 4,989 134 97.32 %