สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน136,857.5893,596.0031.6 %5.07,121.24225.3596.8 %5.0
รวม 136,858 93,596 31.61 % 7,121 225 96.84 %