สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์180,914.81101,449.2043.9 %5.05,142.061,174.7877.2 %5.0
รวม 180,915 101,449 43.92 % 5,142 1,175 77.15 %