สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ188,863.31155,966.4217.4 %5.06,486.52879.1786.4 %5.0
รวม 188,863 155,966 17.42 % 6,487 879 86.45 %