สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน172,408.05144,944.4815.9 %5.06,980.545,598.8019.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,815.856,240.0042.3 %5.02,933.09138.2495.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,178.815,862.0036.1 %5.0814.94549.1432.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,142.973,365.71-7.1 %0.01,006.36254.6074.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,354.934,964.0140.6 %5.01,535.70115.7492.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,176.57303.0090.5 %5.0681.6352.9592.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,947.401,226.7058.4 %5.0516.17152.5970.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,444.92360.0085.3 %5.0456.8251.5888.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,746.73742.0073.0 %5.0362.4681.4377.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,910.871,127.0071.2 %5.0660.65107.9083.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,754.17761.0072.4 %5.0366.46133.9563.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,325.81772.0066.8 %5.0691.14288.8658.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,679.08549.0079.5 %5.01,170.001,059.019.5 %4.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,336.98598.0074.4 %5.0634.73528.2016.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,863.331,127.4060.6 %5.0699.56190.0072.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,712.09495.0081.7 %5.0572.61154.5773.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,786.16576.0079.3 %5.0707.0586.4587.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,040.73893.1056.2 %5.0751.6779.6389.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,539.42515.0079.7 %5.0738.45169.1077.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,559.86477.0081.4 %5.0692.32718.46-3.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,686.431,048.2061.0 %5.0842.96182.7078.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,161.92355.0088.8 %5.01,008.07226.8577.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,635.491,102.0058.2 %5.0606.12304.9549.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,557.411,060.0058.6 %5.0795.91574.3827.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,549.99270.0089.4 %5.0512.8962.8487.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,873.35912.0068.3 %5.0493.24113.8676.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,766.69905.0067.3 %5.0685.7861.7591.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,697.50665.0075.3 %5.0570.19213.7562.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,779.85697.2074.9 %5.0523.3594.7581.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่ครบ611.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,145.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,730.87593.0078.3 %5.0844.05137.7383.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,069.771,714.3575.8 %5.0397.89270.7432.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,357.21888.0062.3 %5.0596.45937.65-57.2 %0.0
รวม 281,591 186,108 33.91 % 30,849 13,693 55.61 %