สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 147,156.9190,782.2038.3 %5.05,620.44685.7287.8 %5.0
รวม 147,157 90,782 38.31 % 5,620 686 87.80 %