สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 189,029.27131,316.5230.5 %5.06,583.45582.5291.2 %5.0
รวม 189,029 131,317 30.53 % 6,583 583 91.15 %