สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า207,761.30180,508.1613.1 %5.06,674.12610.9590.8 %5.0
รวม 207,761 180,508 13.12 % 6,674 611 90.85 %