สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ156,221.8188,786.7943.2 %5.06,614.72686.5489.6 %5.0
รวม 156,222 88,787 43.17 % 6,615 687 89.62 %