สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 517,297.72408,379.0021.1 %5.012,333.398,250.0033.1 %5.0
รวม 517,298 408,379 21.06 % 12,333 8,250 33.11 %