สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย203,276.98118,000.0042.0 %5.06,533.421,713.6873.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,542.158,669.0024.9 %5.01,863.822,808.47-50.7 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,866.079,657.0018.6 %5.02,160.08912.4057.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท13,834.6515,521.90-12.2 %0.01,997.00444.6077.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,362.308,286.0027.1 %5.01,227.45735.3040.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,653.147,030.4044.4 %5.01,761.00460.7573.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,198.308,949.1526.6 %5.01,848.41614.7566.7 %5.0
รวม 276,734 176,113 36.36 % 17,391 7,690 55.78 %