สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม97,822.2036,203.0063.0 %5.05,245.24326.6893.8 %5.0
รวม 97,822 36,203 62.99 % 5,245 327 93.77 %