สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม301,511.38367,712.38-22.0 %0.06,439.62771.6388.0 %5.0
รวม 301,511 367,712 -21.96 % 6,440 772 88.02 %