สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 914,652.3128,552.3396.9 %5.06,692.88693.0589.6 %5.0
รวม 914,652 28,552 96.88 % 6,693 693 89.64 %