สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 105,850.7032,562.0069.2 %5.05,589.17932.9583.3 %5.0
รวม 105,851 32,562 69.24 % 5,589 933 83.31 %