สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 257,486.44149,000.0042.1 %5.08,331.263,528.4657.6 %5.0
รวม 257,486 149,000 42.13 % 8,331 3,528 57.65 %