สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 148,600.05110,577.0025.6 %5.06,342.70866.5686.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 20,767.1017,363.0016.4 %5.0521.38729.03-39.8 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 226,670.70190,152.0616.1 %5.0730.67220.8969.8 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 72,941.21143,136.00-96.2 %0.01,450.061,606.49-10.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง144,168.887,568.0094.8 %5.01,890.89337.1182.2 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง93,483.4180,856.0013.5 %5.01,682.67392.4776.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม173,955.0387,259.0049.8 %5.02,199.91771.1064.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร102,610.3980,856.0021.2 %5.02,551.46392.4784.6 %5.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี80,860.3757,690.0028.7 %5.01,063.11461.0056.6 %5.0
รวม 1,064,057 775,457 27.12 % 18,433 5,777 68.66 %