สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 448,649.88191,000.0057.4 %5.08,909.697,320.5517.8 %5.0
รวม 448,650 191,000 57.43 % 8,910 7,321 17.84 %