สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 102,276.6531,840.9868.9 %5.04,866.91305.9093.7 %5.0
รวม 102,277 31,841 68.87 % 4,867 306 93.71 %