สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 374,319.16125,762.2166.4 %5.05,845.562,200.7562.4 %5.0
รวม 374,319 125,762 66.40 % 5,846 2,201 62.35 %