สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน231,504.06180,014.0022.2 %5.06,151.97721.5088.3 %5.0
รวม 231,504 180,014 22.24 % 6,152 722 88.27 %