สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน277,411.16109,376.0060.6 %5.06,236.3977.9098.8 %5.0
รวม 277,411 109,376 60.57 % 6,236 78 98.75 %