สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,785,856.50117,000.0096.9 %5.06,405.232,628.6759.0 %5.0
รวม 3,785,857 117,000 96.91 % 6,405 2,629 58.96 %