สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)853,147.50420,869.0050.7 %5.014,872.242,507.7783.1 %5.0
รวม 853,148 420,869 50.67 % 14,872 2,508 83.14 %