สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม324,373.22319,000.001.7 %0.56,111.321,713.0972.0 %5.0
รวม 324,373 319,000 1.66 % 6,111 1,713 71.97 %