สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 88,119.5432,880.0062.7 %5.05,029.50665.0086.8 %5.0
รวม 88,120 32,880 62.69 % 5,030 665 86.78 %