สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 115,292.26119,166.00-3.4 %0.05,032.62923.9781.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน9,818.691,709.4082.6 %5.0478.5158.1687.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,061.49173.0096.6 %5.0118.540.9599.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก8,705.0121,386.00-145.7 %0.0343.55189.0045.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,449.416,939.0026.6 %5.0965.3827.7097.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,282.964,734.1466.9 %5.0424.4384.0080.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,621.36956.2893.0 %5.0459.9799.1278.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,248.696,802.8862.7 %5.0501.10174.5065.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,126.581,718.6478.9 %5.0294.1428.5090.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,068.942,824.0068.9 %5.0569.2956.5890.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,187.0713,045.001.1 %0.52,180.7559.6697.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาไม่ครบ840.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.74ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,027.836,906.5942.6 %5.0462.1779.7682.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,560.904,038.0061.8 %5.0853.2331.8996.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,379.051,810.7086.5 %5.01,623.0369.7095.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,966.677,967.80-0.0 %0.01,252.61184.9585.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,673.799,292.0147.4 %5.01,367.90265.6380.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,139.514,030.0055.9 %5.0259.6561.9876.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,833.17112,726.00-176.1 %0.01,524.13114.0092.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,799.607,299.2274.7 %5.0926.12564.5239.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,387.453,896.0053.5 %5.0259.3544.5682.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,453.881,701.0679.9 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,859.642,840.0067.9 %5.0561.4172.6387.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,060.264,168.6172.3 %5.0647.01142.5078.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,716.68470.0091.8 %5.092.7131.4166.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,728.355,928.0044.7 %5.01,987.7567.5896.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,545.682,936.0072.2 %5.0391.3787.0077.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,565.939,488.9934.9 %5.02,932.33203.4093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,045.651,698.0083.1 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,245.061,708.4184.8 %5.0380.1658.5784.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,697.262,327.4365.2 %5.0131.161.0099.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,546.459,801.0044.1 %5.02,615.74192.0592.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,284.9921,734.00-76.9 %0.0265.8979.2070.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,366.882,916.5771.9 %5.01,230.23180.9085.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,448.434,579.8051.5 %5.0441.450.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,296.6618,201.00-27.3 %0.028,757.1785.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,039.41589.0092.7 %5.0284.0447.2283.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,226.453,164.0469.1 %5.0477.34100.7078.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,524.2511,240.8816.9 %5.0946.21130.5086.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,559.891,570.0086.4 %5.0869.3065.5092.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,188.471,076.0088.3 %5.0196.809.9794.9 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,816.7114,589.20-34.9 %0.0563.31166.2570.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,309.084,460.0029.3 %5.0442.1132.5892.6 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,494.6210,740.00-65.4 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,959.831,931.6072.2 %5.0683.1759.8591.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,755.162,045.0073.6 %5.05,358.9936.6799.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,293.172,951.9944.2 %5.0562.551.0099.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,864.1867,860.00-302.4 %0.0644.11108.0083.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,918.945,171.81-5.1 %0.0154.561.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง10,149.253,152.0068.9 %5.01,256.430.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,802.312,132.0072.7 %5.0777.6150.7493.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,935.603,000.0062.2 %5.01,165.6164.5094.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,308.581,293.8282.3 %5.0318.0915.4795.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,176.202,559.3864.3 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,702.871,566.0042.1 %5.056,554.8432.5499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,929.211,000.0085.6 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,256.682,152.804.6 %2.018,648.8176.3999.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,252.782,464.0024.2 %5.02,772.2261.7597.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,816.934,915.00-170.5 %0.017,096.712.68100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,289.651,146.0049.9 %5.019,178.5527.4199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,072.082,665.00-28.6 %0.08,712.460.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,006.981,667.7072.2 %5.0334.6511.4396.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,479.072,109.36-42.6 %0.034,534.070.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,797.332,790.3764.2 %5.01,239.363.0199.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,418.263,320.00-37.3 %0.023,419.01128.5999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,640.417,252.19-99.2 %0.0595.7853.3191.1 %5.0
รวม 740,477 600,495 18.90 % 274,151 5,625 97.95 %