สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม253,240.6737,000.0085.4 %5.016,563.77793.0095.2 %5.0
รวม 253,241 37,000 85.39 % 16,564 793 95.21 %