สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 121,350.0925,760.0078.8 %5.04,970.09802.6283.9 %5.0
รวม 121,350 25,760 78.77 % 4,970 803 83.85 %