สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ206,251.22322,422.00-56.3 %0.06,608.461,022.9084.5 %5.0
รวม 206,251 322,422 -56.32 % 6,608 1,023 84.52 %