สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ133,205.45147,000.00-10.4 %0.06,086.31406.0093.3 %5.0
รวม 133,205 147,000 -10.36 % 6,086 406 93.33 %