สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี124,261.6086,059.0030.7 %5.05,751.761,197.1079.2 %5.0
รวม 124,262 86,059 30.74 % 5,752 1,197 79.19 %