สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ191,857.08281,712.00-46.8 %0.08,643.92256.5097.0 %5.0
รวม 191,857 281,712 -46.83 % 8,644 257 97.03 %