สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา95,651.6245,000.0053.0 %5.05,285.88415.5192.1 %5.0
รวม 95,652 45,000 52.95 % 5,286 416 92.14 %