สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม316,452.56295,095.006.7 %3.09,900.844,646.2653.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)228,668.2886,099.0062.3 %5.06,464.646,701.08-3.7 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)270,477.34422,910.00-56.4 %0.09,347.426,701.0828.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)135,709.9729,811.0078.0 %5.05,661.08457.4091.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)107,420.5631,981.0070.2 %5.05,417.201,122.7579.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)133,774.9130,178.0077.4 %5.06,167.603,116.9949.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)107,849.9611,276.0089.5 %5.05,423.46441.3391.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)118,754.0928,741.2475.8 %5.06,104.68902.5085.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)102,192.0619,653.0080.8 %5.04,766.861.00100.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)245,149.41237,543.413.1 %1.56,410.983,286.9048.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)115,981.3141,443.0064.3 %5.05,354.67958.8382.1 %5.0
รวม 1,882,431 1,234,731 34.41 % 71,019 28,336 60.10 %