สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,439,833.003,039,525.0011.6 %5.070,736.4059,063.5716.5 %5.0
รวม 3,439,833 3,039,525 11.64 % 70,736 59,064 16.50 %