สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก1,892,045.901,086,723.0042.6 %5.021,713.3913,043.0539.9 %5.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)294,210.00290,221.001.4 %0.510,232.2729,404.40-187.4 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)699,640.25547,857.1321.7 %5.022,623.256,071.9073.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )341,741.84208,014.0039.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)165,737.0574,259.9155.2 %5.07,236.921,710.9576.4 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)125,766.6353,329.0057.6 %5.05,673.592,385.8557.9 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)24,597.1427,039.00-9.9 %0.01,621.86293.0081.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)129,007.9198,086.0024.0 %5.06,373.962,171.0065.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)517,120.72311,332.3139.8 %5.011,758.8811,707.450.4 %0.5
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,686,171.80970,692.0042.4 %5.09,700.743,684.5062.0 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)139,207.4875,462.0045.8 %5.06,586.583,040.9553.8 %5.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)581,435.06317,742.0045.4 %5.019,760.60726.0096.3 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)164,635.00102,695.0037.6 %5.06,649.116,179.157.1 %3.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,137,869.50862,209.9424.2 %5.027,432.0615,268.0044.3 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)142,762.6991,613.0035.8 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)355,325.44297,002.0016.4 %5.07,009.332,110.0069.9 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,678,518.101,246,353.3025.7 %5.036,293.3214,681.4059.5 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,478,593.503,281,569.3040.1 %5.0110,908.3715,369.9586.1 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)310,417.94158,985.0048.8 %5.013,152.584,851.0563.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)737,941.25574,424.0022.2 %5.014,269.921,694.1088.1 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39850,545.44644,973.4424.2 %5.016,950.123,106.8081.7 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)841,338.69638,047.8824.2 %5.036,435.9126,341.9027.7 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)812,045.88455,835.0343.9 %5.016,091.861,056.4593.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)123,183.5027,072.0078.0 %5.05,314.02490.2090.8 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)157,230.1617,204.0089.1 %5.05,439.0977.9098.6 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)107,964.1149,000.0054.6 %5.05,498.501,915.2065.2 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)845,460.38669,115.0020.9 %5.015,879.075,878.6063.0 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)380,969.25279,429.0026.7 %5.07,251.012,157.3070.2 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,186,953.00668,310.7543.7 %5.022,556.9920,813.707.7 %3.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.339,966.63310,573.198.6 %4.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,454,942.301,274,489.6012.4 %5.07,904.696,061.0023.3 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,253,557.60804,308.3135.8 %5.04,617.503,600.0022.0 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.87,431.1925,193.7471.2 %5.02,124.541,420.0033.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.88,088.5326,388.0070.0 %5.07,704.83788.5089.8 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,503.6610,169.0074.3 %5.01,254.84399.0068.2 %5.0
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)293,553.59177,255.6339.6 %5.08,638.836,166.2028.6 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)629,902.25383,960.0639.0 %5.014,326.594,142.1071.1 %5.0
ค่ายธนะรัชต์ (ศร.)1,692,614.30886,415.6947.6 %5.061,509.948,946.6085.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)197,255.7250,715.1174.3 %5.03,765.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)240,376.80148,204.7738.3 %5.04,798.15782.8083.7 %5.0
ค่ายสุรสิงหนาท273,278.38116,327.3157.4 %5.09,073.224,418.1051.3 %5.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1359,047.00160,047.0255.4 %5.07,298.981,692.8576.8 %5.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.158,810.9568,664.0156.8 %5.04,105.101,245.2569.7 %5.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.65,663.8115,821.4275.9 %5.06,915.21864.5087.5 %5.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.152,924.6359,363.0061.2 %5.04,321.002,612.5039.5 %5.0
บชร.2438,273.63272,467.3137.8 %5.08,648.945,501.2036.4 %5.0
บชร.3828,733.38512,917.7538.1 %5.015,830.04491.5096.9 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)66,593.9827,562.5058.6 %5.01,545.87686.8555.6 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.50,306.868,088.0083.9 %5.01,201.43537.7055.2 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.9,718.514,464.0054.1 %5.0502.11134.9073.1 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)826,483.00486,616.0041.1 %5.012,761.162,537.4580.1 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)142,171.4428,530.2679.9 %5.05,996.872,506.5558.2 %5.0
พล.ร.11666,182.31134,682.6979.8 %5.014,148.432,049.9585.5 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)3,320,801.50209,326.8093.7 %5.073,909.7710,352.3086.0 %5.0
พัน.สต.กส.ทบ.128,816.6860,613.0052.9 %5.03,065.480.95100.0 %5.0
พัน.สท.39,688.2414,112.1664.4 %5.06,142.13754.5087.7 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)883,667.88358,742.8159.4 %5.018,507.6916,437.7011.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)399,626.8496,830.0075.8 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31709,132.56471,306.0033.5 %5.013,324.169,320.0030.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)749,022.75447,175.0640.3 %5.015,662.983,593.4077.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36742,341.31686,908.007.5 %3.514,547.3312,409.3014.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )381,843.63156,100.4559.1 %5.08,030.60754.6090.6 %5.0
มทบ.11 และ นขต.ฯ496,519.88282,373.0043.1 %5.09,990.044,449.4555.5 %5.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)286,922.22177,946.3938.0 %5.05,618.111,012.2582.0 %5.0
มทบ.15158,707.5870,096.5155.8 %5.03,267.17429.0086.9 %5.0
มทบ.172,058,029.501,039,948.8049.5 %5.040,032.8827,180.3532.1 %5.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)318,899.63116,155.0063.6 %5.05,546.792,761.5050.2 %5.0
มทบ.22905,237.88343,872.8862.0 %5.019,709.94475.0097.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)591,104.06144,923.0075.5 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)343,186.13128,499.0162.6 %5.07,742.103,684.8052.4 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )289,713.5692,866.0067.9 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)421,048.63140,735.5066.6 %5.09,554.054,253.1555.5 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)273,494.78107,200.6160.8 %5.06,045.292,845.5052.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)333,485.63131,226.3660.7 %5.07,656.882,218.2571.0 %5.0
มทบ.310648,638.2563,740.9090.2 %5.013,566.9412,360.008.9 %4.0
มทบ.32322,049.22182,289.2043.4 %5.07,675.322,295.5570.1 %5.0
มทบ.34385,927.97165,131.0057.2 %5.08,337.95724.0091.3 %5.0
มทบ.35382,681.84273,228.7528.6 %5.08,312.718,147.902.0 %1.0
มทบ.37284,401.1993,316.0567.2 %5.06,290.34513.0091.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.259,930.19164,361.8036.8 %5.05,533.783,591.4535.1 %5.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)118,050.0456,578.8652.1 %5.02,364.001,118.7552.7 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)243,610.4193,228.9961.7 %5.05,908.884,480.0024.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)303,995.6389,037.4970.7 %5.06,537.942,291.0565.0 %5.0
ร.31 รอ.624,538.13217,406.9865.2 %5.013,202.532,556.8580.6 %5.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)140,517.9539,154.0072.1 %5.08,397.912,200.2073.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)276,163.25125,094.0154.7 %5.05,932.832,152.9563.7 %5.0
รพ.ของ ทภ.1507,758.13437,854.4413.8 %5.02,785.57435.6084.4 %5.0
รพ.รร.จปร.126,074.4666,787.0047.0 %5.0543.28393.0027.7 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.47,794.8936,356.9723.9 %5.02,883.10912.0068.4 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.137,172.47159,685.00-16.4 %0.05,992.883,866.0035.5 %5.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,315.5941,353.0016.1 %5.01,925.56560.0070.9 %5.0
รร.ส.สส.98,080.6054,777.0044.2 %5.03,178.54651.5579.5 %5.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)5,224,162.503,572,213.0031.6 %5.07,619.371,123.8085.3 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)452,537.75307,423.1632.1 %5.03,530.372,366.0033.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)98,124.5762,808.0136.0 %5.04,250.521,093.3074.3 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก76,961.17143,193.00-86.1 %0.02,478.74496.7580.0 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)224,874.41259,040.00-15.2 %0.06,336.453,684.5041.9 %5.0
ศสท.กส.ทบ.147,523.8865,714.0055.5 %5.08,331.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 748,573.06379,638.5649.3 %5.030,408.9211,802.6061.2 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)508,621.69321,309.5036.8 %5.021,936.484,433.7079.8 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)76,420.6515,384.0079.9 %5.07,514.151,250.2083.4 %5.0
รวม 58,609,608 32,880,882 43.90 % 1,183,668 450,893 61.91 %