สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพเรือ 190,790.80282,000.00-47.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)410,501.13138,286.0066.3 %5.010,368.5134,358.65-231.4 %0.0
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)38,709.4034,932.009.8 %4.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)52,686.8938,136.0027.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)70,303.5035,000.0050.2 %5.01,525.651,635.75-7.2 %0.0
กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๒ พล.นย.)138,461.6986,580.0037.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๓ พล.นย.)175,075.80167,710.004.2 %2.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)121,363.7965,000.0046.4 %5.04,898.04175.0096.4 %5.0
กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)1,707,117.001,495,500.0012.4 %5.04,973.032,760.7044.5 %5.0
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)229,328.41217,980.884.9 %2.08,492.17693.5091.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)69,088.3252,000.0024.7 %5.01,273.49296.0076.8 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)584,165.81533,778.008.6 %4.011,137.0612,741.85-14.4 %0.0
กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)103,080.8853,000.0048.6 %5.04,540.813,522.8522.4 %5.0
กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)86,087.5676,000.0011.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)270,039.9188,000.0067.4 %5.05,796.045,632.602.8 %1.0
กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)193,377.66125,688.6235.0 %5.06,351.464,669.9626.5 %5.0
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ2,994.15ประเมินไม่ได้0.0
กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)113,278.5088,903.0021.5 %5.04,666.891,084.5076.8 %5.0
กรมอู่ทหารเรือ (อร.)203,176.2810,942.0094.6 %5.06,323.446,707.85-6.1 %0.0
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)268,052.0971,005.6273.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน262,182.84186,600.0028.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน119,479.8937,648.0068.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)119,256.3267,000.0043.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)22,192.4816,019.7127.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.019,892.605,940.4570.1 %5.0
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)105,625.52142,514.00-34.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)588,427.19361,597.0038.5 %5.012,946.145,839.1554.9 %5.0
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.๓)411,715.63333,106.0019.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.๒)82,274.4346,590.0043.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)7,419,400.504,528,004.0039.0 %5.0128,389.229,854.5592.3 %5.0
ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)38,198.5515,520.0059.4 %5.06,472.161,263.0380.5 %5.0
ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)250,083.066,536.0097.4 %5.06,075.42950.4084.4 %5.0
ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.๓)69,349.1739,613.0042.9 %5.04,461.871,872.5058.0 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ1,183,904.401,077,744.009.0 %4.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)338,214.16223,158.0034.0 %5.012,299.075,269.6057.2 %5.0
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)380,337.38339,000.0010.9 %5.07,595.002,458.4067.6 %5.0
หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)1,647,078.1080,026.9595.1 %5.041,250.9038,786.256.0 %3.0
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)770,950.1970,948.4190.8 %5.023,217.9618,236.0021.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)57,167.3922,486.0060.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)154,218.80111,276.3227.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)788,626.00848,000.00-7.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)978,924.751,092,036.40-11.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 20,812,292 13,305,866 36.07 % 332,947 164,750 50.52 %