สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ6,187,085.504,304,704.0030.4 %5.0102,116.4780,095.0021.6 %5.0
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ529,537.31399,082.4724.6 %5.010,007.0143,742.00-337.1 %0.0
กองบิน 1767,208.44400,252.0047.8 %5.09,854.279,745.801.1 %0.5
กองบิน 2427,371.34346,146.4419.0 %5.08,355.733,735.3055.3 %5.0
กองบิน 21291,885.94356,818.00-22.2 %0.05,584.625,925.15-6.1 %0.0
กองบิน 23329,053.06237,331.3627.9 %5.06,522.887,294.50-11.8 %0.0
กองบิน 3108,076.8479,810.0026.2 %5.04,691.694,940.20-5.3 %0.0
กองบิน 4515,895.59722,016.31-40.0 %0.013,577.2112,821.005.6 %2.5
กองบิน 41304,275.22193,616.0236.4 %5.06,834.704,215.6038.3 %5.0
กองบิน 46304,121.22106,819.2364.9 %5.05,953.983,373.3543.3 %5.0
กองบิน 5179,335.47134,616.8024.9 %5.02,677.27586.5578.1 %5.0
กองบิน 56422,889.31192,636.0854.4 %5.08,975.305,908.0034.2 %5.0
กองบิน 7273,154.3184,838.0568.9 %5.07,049.288,820.00-25.1 %0.0
โรงเรียนการบิน389,024.38365,957.845.9 %2.517,240.599,737.5043.5 %5.0
รวม 11,028,914 7,924,645 28.15 % 209,441 200,940 4.06 %