สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,065,151.60500,287.0053.0 %5.08,737.724,144.8252.6 %5.0
รวม 1,065,152 500,287 53.03 % 8,738 4,145 52.56 %