สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์731,313.691,048,000.00-43.3 %0.08,394.171,235.8585.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย31,297.7019,046.8839.1 %5.012,652.11328.7097.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,103.4013,129.2143.2 %5.01,044.32280.6273.1 %5.0
รวม 785,715 1,080,176 -37.48 % 22,091 1,845 91.65 %