สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 230,106.00204,000.0011.3 %5.07,161.881,346.9081.2 %5.0
รวม 230,106 204,000 11.35 % 7,162 1,347 81.19 %