สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 235,344.19158,000.0032.9 %5.08,268.721,272.2884.6 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง67,657.9943,000.0036.4 %5.0402.16171.4157.4 %5.0
รวม 303,002 201,000 33.66 % 8,671 1,444 83.35 %