สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม137,861.5968,974.0050.0 %5.05,701.73671.2488.2 %5.0
รวม 137,862 68,974 49.97 % 5,702 671 88.23 %