สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 101,923.03100,000.001.9 %0.55,839.30248.1195.8 %5.0
รวม 101,923 100,000 1.89 % 5,839 248 95.75 %