สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 114,175.1399,230.0013.1 %5.05,933.10346.8794.2 %5.0
รวม 114,175 99,230 13.09 % 5,933 347 94.15 %