สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่117,321.57105,438.0010.1 %5.05,298.39358.0593.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก3,308.753,060.007.5 %3.51,497.25468.1368.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,615.873,086.8614.6 %5.01,062.98581.3245.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,397.762,679.0021.2 %5.01,632.83905.8544.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,285.931,826.0044.4 %5.0422.98459.70-8.7 %0.0
รวม 130,930 116,090 11.33 % 9,914 2,773 72.03 %